Svicky2008

La Kukarača na Svíčkách 2008Svíčky se letos konají v Novém Městě na Moravě a okolí. Naši loňskou trojici Bob, Čenda a Hadař, tentokrát doplnili Katka s Ondrou. Fotky jsme tentokrát zase nepořídili žádné.

0 Bezvíček

Ve světové fázi Bezvíčku jsme nakonec vyřešili všechny úlohy, takže jdeme do boje s plným počtem bodů. V porovnání s loňskem mi letošní Bezvíček připadal o hodně lepší.

1 Start

Vzhledem k tomu, že to má být 19 slov řazených od nejtěžších, domnívám se, že prvních několik slov vůbec nemá cenu se o něco pokoušet. Takže ve chvíli, kdy už bych se i o něco pokusil, má už zbytek týmu jasno. Myslím, že to bylo při slovu Krize.

2 Římké číslice

Rychle objevujeme, že součet horního řádku odpovídá počtu číslic dole. Rozdělení na úseky je tedy jasné. Nejprve se ale pokoušíme nějak napasovat morseovku. Správné řešení přichází oklikou přes peníze. 1, 5 a 10 to by mohly být mince. Trochu to nevychází, ale když se zavede odečítání menší od následující větší po římském způsobu tak už to jde. Aha, tak jsou to vlastně obyčejné římské číslice. Však na ty mince taky dojde.

3 Rastrová písmena

Cestou míjíme památník s otiskem Cimrmanovy nohy. Podle velikosi stopy to byl opravdu velikán. Šifra je tvořena velkými rastrovými písmeny a nějakými texty. Souvislost velikosti rastru písmena s délkou příslušného textu nacházíme brzy. Nejprve celkem zbytečně vyplňujeme skoro všechna písmena. Zkoušíme číst podle abecedy svisle i vodorovně, pak i podle polohy písmena v zadání. Trochu nás mátou sirky. Zkoušíme na šifru nějak napasovat článek Plagiát. Naštěstí si brzy všímáme zvýrazněných písmen VYLUŠTĚNÍ v zadání. A je to.

4 Řecká písmena

Text je místy nějaký divný, ale pořád nemůžeme přijít na to proč. Nakonec bereme nápovědu. Pomohla. Za chvíli jdeme dál.

5 Podobná slova

Na první pohled vidíme rum. A další slova následují. Je to taková ta pěkná týmová úloha jaké rádi řešíme až do úplného konce. Nejdéle odolává dvojice vozidlo_za_křížem-mrtvola_ve_studni, která nám dochází až při přesunu na další stanoviště.

6 Hadr

Tady jsme si dost prodloužili přesun. Jdeme oklikou na křížení potoka se žlutou značkou. Brod pěkný, ale šifra nikde. Jdeme proti proudu a po několika stech metrech ještě lepší brod. Široký, sypaný kamením, radost pohledět. Jen šifra jaksi zase není. Tak se prodíráme dál. Brod který následuje je takový bídný, ale kolem sedí několik týmů, a hlavně je tu krabice se zadáním. Hledání správného brodu jsme absolvovali ještě za světla, takže to celkem šlo, za tmy by to bylo horší. Hadař chvíli řeší šifru jak krabici otevřít. Konečně máme zadání. Je v sáčku, že by pachová šifra jako kdysi na Osudu? Zdá se, že ne. Na první pohled to vypadá jako nějaký posun podle hesla. Ale proč je to na plátně? Tak snad heslo platno? Nic nevychází. Po chvíli přichází správná myšlenka. Prát jdu já. Při prvním opatrném namočení se celkem nic neděje. Po pořádném vyprání už začínají vystupovat voděodolná písmena. Ještě prověřit, že to není jen heslo pro posun, ale reálný cíl na mapě a můžeme jít.

7 Mince

Průchozí šifra. Typický mnohoúhelník dvoukoruny jasně napovídá. Stačí aplikovat postup, o který jsme se pokoušeli už na dvojce.

8 Polský kříž

Tady se projevily naše nedostatečné znalosti teorie. A to i přesto, že se nám Čenda ve vlaku chlubil knížkou o šifrách, ve které polský kříž určitě byl. U mě polská vlajka asociuje převrácenou polskou logiku, což je k ničemu. A taky severního souseda, což je sice zajímavé, ale aplikovat se to nedaří. Zdá se, že jsme bezradní. Děláme taktickou chybu, která se nám později vymstí, bereme nápovědu. Uvěříme hloupé teorii, že poslední úlohy před turniketem budou lehké, protože si na ně všichni budou šetřit body. Taky trochu doufáme, že pokud budeme potřebovat body, vyluštíme ještě něco z Bezvíčku. S nápovědou už to jde snadno. Soustředíme se na jednotlivá čísla. A není to takové to z Manuálu Tmou? A hele ono se to jmenuje Polský kříž. Škoda těch čtyř bodů, myslím, že by se to časem podařilo vyřešit i bez nápovědy.

9 Klikyhák

K této šifře vede nejdelší přesun z celé hry. Následuje trochu náročnější hledání skály se šifrou, protože les je protkaný spoustou cest. Zvládáme to celkem v rozumném čase. Šifra neodolává moc dlouho. První nápad je překreslení jen úseků od zelené po červenou. Výsledek už pak navádí na ztotožnění koncových a počátečních bodů sousedních úseků. Není už ani třeba překreslovat stačí číst. Cestou ještě přemýšlíme, jestli by mohly i zbylé úseky něco psát.

10 Čtveřice

Už při prvním zkoumání v lese objevujeme dělení na čtveřice. Dál to moc nejde tak se přesunujeme k turniketu na tribunu. Opět naivně hledáme pomoc v Sirkách. Tentokrát v turnaji kadeřnic. Že je řešením turnajový systém výběru slov ze čtveřic je v podstatě správně. Jen se nám nedaří najít správné kritérium výběru. Celkem nadějné jsou mluvnické rody. Ve většině čtveřic mají tři slova stejný rod. Taky je celkem nadějné, že ve spoustě čtveřic lze ve třech slovechnajít společné písmeno. Zajímavé je, že na první čtveřici funguje prakticky jakákoli teorie. Protože je možné každých 10 minut zkusit uhodnout heslo, zkoušíme postupně slova, která nám ze čtveřic vylézají podle různých teorií. Myslím, že držíme ostudné prvenství v počtu neúspěšných pokusů. Je hrozná zima. Měkneme a bereme nápovědu. Nejenže nepomohla, ale spíš se nám pokusila rozmluvit správný postup. Někteří členové týmu pospávají. Beznaděj vrcholí. Domlouváme se, že vezmeme záchranu. Naše potupná delegace přichází za organizátory. Ještě naposled zkoušíme tipnout jedno slovo. A je to tam! Ještě nám ale zbývají dvě trestné hodiny za zbytečnou nápovědu. Pokoušíme se je zkrátit vyřešením nějaké úlohy Bezvíčku, ale neúspěšně. Zkoušíme paralelně Kostičky a Magorku. Myslím, že jsme byli na dobré cestě, ale úlohy byly prostě moc pracné a blížící se čas vysvobození demotivující. O půl sedmé fasujeme další zadání a můžeme pokračovat.

11 Křížovka

Přesunujeme se směrem do města, protože sportovního areálu už jsme si užili dost. Bohužel krize trvá. Upínáme se na různé délky řádků a zkoušíme je nějak převádět na písmena. Nic. Usazujeme se u obchodu, který za chvíli otvírá. Asi tři hodiny střídavě svačíme a spíme. Sluníčko hřeje. Tak ještě jeden pokus. A přichází nápad. Tým ožívá. Rychle dolušťujeme. Vychází lávka na Dukelské. Kontrolujeme na mapě kde to je. Tady! Další šifra se nachází asi 10 metrů od našeho tábořiště.

12 Kruhy

Po vyřešení jedenáctky jsme rozjetí, tak to jde rychle. Všímáme si symetrických písmen, tak je vybarvujeme. Pak stačí jen přečíst a jde se.

13 Kámen-nůžky-papír

Tato šifra je naše konečná. U rybníka vidíme týmy, o kterých jsme mysleli, že už by mohli být v cíli, takže je jasné, že šifra asi nebude jednoduchá. Brzy poznáváme, že se hraje kámen, nůžky, papír a odhalujeme automatického hráče. Už máme spočítáno 46 slov, ale správné řešení nás nenapadá. Myslím, že bychom šifru časem asi dokázali prolomit, ale nastal čas a hra končí.

Závěr

Svíčky se mi letos líbily - počasí vyšlo, šifry podařené, dobře vybraná trasa. Škoda, že se nám tentokrát nepodařilo dojít do cíle. Nějak jsme se zadrhli v turniketu. I ten turniket se mi zpočátku jevil jako dobrý nápad. Když jsme se však sami stali jeho obětí, už mi zas tak moc dobrý nepřipadal. Myslím, že tento systém příliš svádí k neuváženému vybírání nápověd. Zdá se mi, že ze Svíček se stala opravdu náročná hra. Konkurence byla letos opravdu silná, přesto do cíle dorazily jen dva týmy. Je dobré, že Svíčky střídají různá města. Snad jen, kdyby příště byly o něco blíž ke Vsetínu.
Tak zase za rok.

zapsal Bob

Home